Co společně děláme?

Kde budeme náš program realizovat?

1. V naší mateřské škole:

   > povídáme si, nasloucháme ostatním
   > hrajeme si, hrajeme hry
   > zkoumáme, pozorujeme, experimentujeme
   > zpíváme, tančíme, cvičíme
   > posloucháme pohádky
   > tvoříme, zdobíme si školku
   > pomáháme si navzájem

 

Hrajeme si na výletDíváme se na pohádku

 

2. Na výletech, při pobytu venku a turisticko-poznávacích vycházkách:

   > seznamujeme se s přírodou, přírodu chráníme
   > sbíráme přírodní materiál pro hry, pozorování, porovnávání
   > vnímáme život v přírodě
   > poznáváme blízké i vzdálenější okolí školy
   > poznáváme domácí a hospodářská zvířata
   > jdeme do ZOO - poznáváme zvířata exotická
   > chodíme, běháme, skáčeme, přelézáme
   > hrajeme míčové hry, pohybové hry, závodíme, cvičíme

 

Stavíme komínCvičíme

 

3. Při společenských událostech:

   > navštěvujeme divadla, koncerty, výstavy
   > divadla přijíždí k nám do MŠ
   > chodíme plavat, bruslit, cvičit
   > návštěvy v ZŠ
   > spolupracujeme se SVČ - soutěžní dopoledne pro děti
   > účastníme se sportovních akcí - Běžecká Hvězdička, Olympiáda MŠ

 

Radujeme se

 

4. V našem městě:

   > seznamujeme se s památkami města
   > poznáváme významné budovy
   > zajedeme do vzálenějších částí Plzně
   > sledujeme dopravu ve městě
   > víme, jak se ve městě pohybovat
   > víme, jak se chovat v dopravním prostředku

 

2019 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP