Kontakty

Adresa: Fibichova 4, 323 00  Plzeň
Odloučené pracoviště: Lidická 3, 323 00 Plzeň

Ředitelka školy: Karolína Štěpková

tel.: 725 787 895

 Vedoucí ŠJ:

tel.:  720 071 104                    

724 146 996  Fibichova  (omlouvání dětí)
602 214 403  

724 156 021 Lidická      (omlouvání dětí)

E-mailové spojení : Stepkovaka@ms46.plzen-edu.cz 

IČ: 70941041, DIČ: CZ70941041

Zaměstnanci školy:

Fibichova:

učitelky:   Hana Fremrová,  Jana Havlíková, Bc.Hana Pálková

z projektu "Šablony", školní asistent :  

Věra Králová

školní jídelna:  Veronika Poková kuchařka

provoz :  Václava Bártová školnice, Dagmar Polívková

Lidická:    

učitelky:  Milena Smolová, Eva Medlenová / Bc.Tereza Jagerová, Martina Skalová, Anderle Jonáš

asistentka  pedagoga:   Petra Juliusová

školní jídelna:   Jaroslava Kováříková kuchařka

provoz :  Eva Šafaříková školnice,  Dobiášová Renata uklízečka, Ivana Fryčková uklízečka

Brouček

Kde nás najdete:

(kliknutím na obrázek zobrazíte velkou mapu)

Mapa Fibichova 4

Mapa Lidická 3

Informace:

Provozní doba: 6:15 - 16:30 hod.
Scházení dětí: do 8:00 hod.

Omlouvání dětí: ráno do 8:00 hod.
Poplatky za MŠ: pouze bezhotovostní platby

 Úplata - na šk.rok 2018/2019 stanovena 636,-Kč měsíčně

Úplata - na šk.rok 2019/2020  stanovena 708,-Kč měsíčně

číslo účtu MŠ: 57538311 / 0100
Zadat  trvalý  příkaz:

bankovní účet:
termín platby do 15. daného měsíce
variabilní symbol: 46
konstantní symbol: 308
specifický symbol: evidenční číslo dítěte

Stravné :

Vedoucí ŠJ: 
číslo účtu ŠJ: 9536311 / 0100
Forma placení:
Zadat příkaz k inkasu ( neuvádět žádný variabilní symbol )

Limit inkasa: 2000,--Kč/měsíc
Zálohu ve výši 1.000,-- Kč uhradit před nástupem dítěte do MŠ na účet ŠJ ( nákup potravin na začátku školního roku), další platby za stravné – proúčtování vždy následující měsíc (pouze za dny, kdy bylo dítě v MŠ přítomno nebo s ním počítáno-neomluveno).

 

Karolína Štěpková, ředitelka školy

Informace o mateřských školách naleznete také na portálu města Plzně: www.plzen.eu.

2019 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP