46. mateřská škola Plzeň

Vá­že­ní rodiče,

dle naší do­mlu­vy ze zá­ři­jo­vé tříd­ní schůz­ky stá­le pla­tí, že veš­ke­ré in­for­ma­ce a fo­to­gra­fie si za­sí­lá­me v naší What­sAp­po­vé skupině.

Stej­ně tak po­ky­ny a in­for­ma­ce k distanč­ní výuce.

Pře­je­me Vám pev­né zdraví

Mili a Péťa

 

 

 

MENU