46. mateřská škola Plzeň

Ak­ti­vi­ty na září – LIŠKY

3.9. Prv­ní pla­vá­ní

3.9. 16.30 hod. ak­tiv na tří­dě

7.9. Spor­tu­je­me s Vik­tor­kou

10.9. Pla­vá­ní

14.9. An­g­lič­ti­na

17.9. Pla­vá­ní

21.9. An­g­lič­ti­na

22.9. ZOO Pl­zeň

24.9. Pla­vá­ní

 

 

 

MENU