46. mateřská škola Plzeň

Led­no­vé ak­ti­vi­ty tří­dy Ve­ve­rek

9.1. Hra­cí den – děti si mo­hou při­nést ob­lí­be­nou hrač­ku z do­mo­va

16.1. Bílý den – děti si při­ne­sou bílé tri­ko (ne­mu­sí být)

24.1. v 9:15 – Ná­vště­va knihov­ny na Lo­cho­tí­ně – děti se se­zná­mí s kni­ha­mi zá­bav­nou for­mou. Vstup je zdar­ma.

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU