46. mateřská škola Plzeň

AKCE ZÁŘÍ 2020 – VEVERKY

 

24.9.(ČT) – Ná­vště­va ZOO

S se­bou ba­toh, pití v plas­to­vé lah­vič­ce, pláš­těn­ka

 

 

 

 

 

MENU