O naší škole

Jsme čtyřtřídní mateřská škola rodinného typu s celodenním provozem a s kapacitou 83 dětí (19, 19, 24, 21). 


Najdete nás v klidném prostředí  vilové čtvrti Plzeň – Bolevec . Okolí školy skýtá řadu příjemných procházek do přírody (do polí, do lesa, k rybníkům). Budovu máme postavenu v rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy. Celoročně ji využíváme pro sportovní vyžití dětí, volné hry a odpočinkové aktivity. Je vybavena skluzavkami, pískovištěm, pružinovými hopsaly, koloběžkovou dráhou, vláčkem, autobusem, policejním autíčkem, hracím domečkem, herními kouty a dalšími herními prvky. Průběžně ji stále vybavujeme a revitalizujeme. V průběhu jara a léta 2013 byla budova celkově zrekonstruována včetně interiérů, které byly také nově zařízeny. Posledním  současným pořízeným vybavením zahrady jsou balanční prvky vlnobití a opičí dráha z akátového dřeva, ve stejném duchu provedené "hmyzárium" a  zvýšené záhody a pěstitelské stolky pro práce malých zahradníků.

Od července 2016 nás najdete také na odloučeném pracovišti v budově na Lidické ulici.


Ve třídách na obou pracovištích máme účelný nábytek a zajímavé herní kouty. K rozvoji hudebnosti dětí a estetického vnímání využíváme  klavíry, kytary, zobcové flétny, dětské rytmické nástroje, tělesný rozvoj zajišťujeme pomocí sportovního vybavení jako jsou trampolíny, lavičky, žíněnky, balanční prvky, rollery, švédské bedny. Pracovní a výtvarné činnosti se snažíme zajišťovat co nejširší nabídkou  materiálů, pomůcek i technik. Také pro ostatní činnosti dětí zajišťujeme dostatek vhodných pomůcek. Třídy zároveň slouží i k odpočinku dětí. Jejich vylepšování a doplňování vhodnými hračkami provádíme průběžně. 

Školní rok 2013,2014 jsme zahájili na pracovišti Fibichova v nově zrekonstruované budově. Budova se změnila nejen zvenčí, kdy na přístavbu byla vybudována nová střecha, která již není plochá, ale tvoří jí krov a krytina z tmavého tónovaného plechu. Celá budova tak získala jednotný architektonický ráz, již to není vila s přístavbou. Také vnější plášť je nový, tvořený zateplením s novou fasádou, která je výtvarně pojednána plzeňskou výtvarnicí, se kterou již několik let spolupracujeme, paní Evou Sýkorovou. Byla vyměněna okna, veškeré dveře, máme nové rozvody vody, elektřiny, nové podlahy a podlahové krytiny, omítky, stropy, obklady v sociálních zařízeních i v kuchyni. Bylo vybudováno nové WC pro děti pro pobyt venku.Dětská sociální zařízení byla rozvolněna vybouráním příček a osazením pouze jednoho vstupu. Jsou tak daleko přehlednější pro učitelky. Byla vestavěna úklidová místnost a nový sklad na hygienické a úklidové prostředky. Také ve sklepních prostorách došlo ke změnám – byla zde vybudována nová místnost na praní a sušení prádla, a také místnost pro kuchyňský odpad.

Vnitřní vybavení na pracovišti Fibichova doznalo od šk.roku 2013,2014 rovněž velkých změn. Byly vybudovány nové koutky v první třídě ( domácnost, kadeřnictví, čtenářský koutek s odpočinkovou matrací), zrenovován byl i původní herní prvek „Pampeliška a bodlák“, kde si děti velmi rády hrají. 2.třída byla vybavena herním patrem, které zároveň slouží jako úložný box pro pomůcky na TV. Zároveň jsme zařídili část původního balkónu imobiliářem z ateliéru A3B Praha, v konceptu 344 pro aktivní rozvoj dětí, které je chráněn patentem a průmyslovým vzorem v CZ a celé EU.

I nadále zde mají děti koutek s kadeřnictvím, nově koutek s obchůdkem a domácnost, kout pro dramatizace s kostýmy. Je zde i kout s PC pro děti.

Výchovu a vzdělávání dětí obou pracovišť zajišťuje  celkem 7 pedagogických pracovnic, a dvě asistentky pedagoga,  ostatní personál,- školnice, uklízečky a pracovnice ŠJ (celkem 7  pracovnic), pečlivě dbá o hladký provoz školy a spolupodílí se na výchově dětí.


Pracovnice ŠJ pečují o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu dětí. Dětem je poskytována plnohodnotná tj. pestrá a vyvážená strava každodenně doplněná o zeleninu a ovoce (výběr z několika druhů dle chuti dětí). Pitný režim je zajištěn po celý den. U dětí jsou respektována individuální zdravotní hlediska a potřeby. Při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků úzce spolupracujeme s rodiči.  Na obou pracovištích je školní jídelna, která vaří pro dané pracoviště, výše stravného i jídelníček jsou ujednoceny. Stravování je organizováno sebeobslužně, děti mají co největší možnost zapojit se do přípravy prostírání, nalévání nápojů i odnášení použitého nádobí.

Škola spolupracuje s Boleveckou základní školou,  se Zoologickou zahradou a dalšími institucemi, které nabízejí vhodné a zajímavé pořady pro děti.

Pracoviště Lidická 3

I zde je klid vilové čtvrti,  budovu školy obklopuje prostorná vzrostlá zahrada s pískovišti, pískovou dílnou, herními prvky želva, hrad,  pružinovými houpadly, tabulí,  a dřevenými stoly s lavicemi pro další zájmové činnosti dětí venku v průběhu teplých dnů. I zde se děti mouhou v sezóně věnovat pěstitelským pracem díky dvěma zvýšeným záhonům v zadní části zahrady, kde děti nohou pozorovat růst rostlinek, zalévat je, plít a pod.

Toto pracoviště MŠ se spolu se školní jídelnou nachází na Severním Předměstí města Plzně, v klidné vilové zástavbě. Pro děti byla otevřena od 1.září 1984 po celkové rekonstrukci rodinné vily.

Objekt tehdy zakoupily České dráhy a využívaly ho pro děti svých zaměstnanců do roku 1995 jako závodní mateřskou školu. Od ledna 1995 byla škola bezplatným převodem předána městu Plzeň. S účinností od 1. 1. 2002 je škola příspěvkovou organizací. Kapacita školy, uvedena v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 1. 10. 2008 je 45 dětí.

Architektura budovy je ve vilovém stylu s přiměřenými prostory, vysokými stropy, centrálním schodištěm a společnou šatnou pro děti. Třídy slouží jako herny, jídelny a ložnice. Suterén je využit pro kuchyni, prádelnu a sklady.

Vnitřní vybavení školy bylo se zahájením školního roku 2016,2017 ve velké míře obměněno, doplněno a zmodernizováno. Děti na obou třídách mají pro vzdělávací činnosti klavír, nové herní koutky, nápojové stolky, šatnu vybavenou vkusnými provázkovými nástěnkami a další, do kuchyně byla pořízena nová kuchyňská linka, myčka a hnětcí stroj.

 MŠ je svou polohou a spojením s MHD dostupná širokému okolí.

2019 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP