46. mateřská škola Plzeň

Seznamovací akce

12.09.2022

Milí rodiče, těšíme se na Vás při první letošní společné akci rodičů a dětí! A to v úterý 20.9. od…

Celý článek

Třídní aktiv

30.08.2022

Vá­že­ní rodiče, zve­me Vás na tříd­ní ak­ti­vy, kte­ré se bu­dou konat: pro tří­du Be­ruš­ky (malé děti) ve čtvr­tek 1.9.2022 od 16,00hod.…

Celý článek

Schůzka rodičů

02.06.2022

Vá­že­ní rodiče, zve­me Vás na tříd­ní ak­tiv pro nově na­stu­pu­jí­cí děti, kte­rý se bude ko­nat v úte­rý 21.6.2022 od 16h.  Tě­ší­me…

Celý článek

Pro všechny

Informace k zápisům 2022/2023

20.04.2022

Vá­že­ní rodiče, níže uvá­dí­me in­for­ma­ce k zá­pi­sům. Na strán­kách  www.mszapis.plzen.eu je zpří­stup­něn re­zer­vač­ní sys­tém, kde si mů­že­te za­re­zer­vo­vat čas Vaší ná­vštěvy v…

Celý článek

Provoz od 26.4.2021

23.04.2021

Vá­že­ní rodiče, na zá­kla­dě změ­ny mi­mo­řád­né­ho opat­ře­ní MZČR  je od pon­dě­lí 26.4.2021 umož­ně­na pří­tom­nost všech dětí i v Pl­zeň­ském kraji. Pro­voz…

Celý článek

MENU