46. mateřská škola Plzeň

Ukončení provozu na Lidické

15.01.2020

Vá­že­ní ro­di­čo­vé, do­vol­te, abychom Vás tou­to ces­tou in­for­mo­va­li o plá­no­va­ném ukon­če­ní pů­so­be­ní 46. ma­teř­ské ško­ly na pra­co­viš­ti Li­dic­ká 3. K tr­va­lé­mu uza­vře­ní…

Celý článek

MENU