46. mateřská škola Plzeň

Adresa

Fibichova 4, 323 00  Plzeň

Kontakty

E-mail
kalasovaha@ms46.plzen-edu.cz
silhankovaja@ms46.plzen-edu.cz

Ředitelka školy (aktuálně na mateřské dovolené)
Bc. Karolína Strasser

Zástupce statutárního orgánu

Bc. Hana Kalašová 

720 949 936

kalasovaha@ms46.plzen-edu.cz

Vedoucí školní jídelny
Jana Šilhánková
724 146 996
silhankovaja@ms46.plzen-edu.cz

Školní asistent
Jana Šilhánková
724 146 996                

Omlouvání dětí - Fibichova
724 146 996

IČ: 70941041

datová schránka: jggmwgr

Informace

Provozní doba

06:15 - 16:30

Scházení dětí

do 08:00

Omlouvání dětí

ráno do 08:00

Poplatky

Poplatky za MŠ pouze bezhotovostní platby

Úplata na školní rok 2022/2023  stanovena 
981 Kč / měsíc

Číslo účtu MŠ
57538311 / 0100

Trvalý  příkaz

Zadat trvalý příkaz:

Bankovní účet: 57538311 / 0100
Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte
Termín platby: do 15. daného měsíce

Stravné

Číslo účtu školní jídelny
9536311 / 0100

Forma placení: BÚ
Zadat příkaz k inkasu
(neuvádět žádný variabilní symbol).

Limit inkasa
2 000 Kč/měsíc

Zálohu ve výši 1 500 Kč uhradit před nástupem dítěte do MŠ na účet školní jídelny ( nákup potravin na začátku školního roku).

Další platby za stravné – proúčtování vždy následující měsíc (pouze za dny, kdy bylo dítě v MŠ přítomno nebo s ním počítáno-neomluveno).

Zaměstnanci školy

Učitelky
Jana Havlíková, Martina Skalová, Bc.Kateřina Špírková

Školní jídelna
Veronika Poková (kuchařka)

Provoz
Eva Šafaříková (školnice)

 

MENU