46. mateřská škola Plzeň

Adresa

Fibichova 4, 323 00  Plzeň

Odloučené pracoviště

Lidická 3, 323 00 Plzeň

Kontakty

E-mail
stepkovaka@ms46.plzen-edu.cz

Ředitelka školy
Karolína Štěpková
725 434 413

Vedoucí školní jídelny
Jana Šilhánková
737 777 251
silhankovaja@ms46.plzen-edu.cz

Školní asistent
Jana Šilhánková
737 777 251                

Omlouvání dětí - Fibichova
724 146 996

Omlouvání dětí - Lidická
724 156 021

IČ: 70941041

datová schránka: jggmwgr

Informace

Provozní doba

06:15 - 16:30

Scházení dětí

do 08:00

Omlouvání dětí

ráno do 08:00

Poplatky

Poplatky za MŠ pouze bezhotovostní platby

Úplata na školní rok 2020/2021  stanovena 
758 Kč / měsíc

Číslo účtu MŠ
57538311 / 0100

Trvalý  příkaz

Zadat trvalý příkaz:

Bankovní účet: 57538311 / 0100
Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte
Termín platby: do 15. daného měsíce

Stravné

Číslo účtu školní jídelny
9536311 / 0100

Forma placení: BÚ
Zadat příkaz k inkasu
(neuvádět žádný variabilní symbol).

Limit inkasa
2 000 Kč/měsíc

Zálohu ve výši 1 500 Kč uhradit před nástupem dítěte do MŠ na účet školní jídelny ( nákup potravin na začátku školního roku).

Další platby za stravné – proúčtování vždy následující měsíc (pouze za dny, kdy bylo dítě v MŠ přítomno nebo s ním počítáno-neomluveno).

Zaměstnanci školy

Fibichova

Učitelky
Jana Havlíková, Bc. Hana Kalašová, Martina Skalová

Školní jídelna
Veronika Poková (kuchařka)

Provoz
Václava Bártová (školnice),
Dagmar Polívková

Lidická

Učitelky
Hana Fremrová, Milena Smolová, Petra Juliusová, Gabriela Kročilová

Školní jídelna
Jaroslava Kováříková (kuchařka), zást. Marie Bílková

Provoz
Eva Šafaříková (školnice),
Dobiášová Renata (uklízečka),
Věra Peterková (uklízečka)

MENU