46. mateřská škola Plzeň

Čestné prohlášení

 19.05.2020

Vá­že­ní rodiče,

při­klá­dám čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré před­lo­ží­te vy­pl­ně­né při ná­stu­pu do MŠ.

čest­né Pro­hlá­še­ní (1)

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU