46. mateřská škola Plzeň

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ TISKOPISU ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

 11.03.2020

Vá­že­ní rodiče,

ve čtvr­tek 12.3.2020 od 9:00 do 14:00  ho­din si mů­že­te vy­zved­nout for­mu­lář k OČR pro své­ho za­měst­na­va­te­le v ře­di­tel­ně na pra­co­viš­ti Fibichova.

V pří­pa­dě po­tře­by ji­né­ho ter­mí­nu po do­mluvě na 725 434 413.

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU