46. mateřská škola Plzeň

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 27.06.2022

Pro­voz ma­teř­ské ško­ly o let­ních prázd­ni­nách SRPEN 2022: 6:15 – 16:00hodin.

V mě­sí­ci čer­ven­ci za­jis­tí ná­hrad­ní pro­voz pro naši ma­teř­skou ško­lu 60.mateřská ško­la, Ma­nětín­ská 37.

MENU