46. mateřská škola Plzeň

Plavání

 27.08.2020

PLAVÁNÍ

Před­pla­vec­ký vý­cvik pro star­ší děti ve škol­ním roce 2020/2021 se usku­teč­ní již od čtvrt­ka 3.9.2020 do 12.11.2020 (tj.10 lek­cí), a to v do­po­led­ních hodinách. 

Nut­né do­dat „POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE“. Týká se obou pra­co­višť (Fi­bi­cho­va + Lidická). 

Na pla­vá­ní může cho­dit pou­ze zdra­vé dítě!!!!

MENU