46. mateřská škola Plzeň

Schůzka rodičů

 02.06.2022

Vá­že­ní rodiče,

zve­me Vás na tříd­ní ak­tiv pro nově na­stu­pu­jí­cí děti, kte­rý se bude ko­nat v úte­rý 21.6.2022 od 16h. 

Tě­ší­me se na Vás, ko­lek­tiv MŠ.

MENU