46. mateřská škola Plzeň

Tiskopis k přeplatkům za školné

 24.06.2020

Vá­že­ní rodiče,
pro­sím o vy­pl­ně­ní for­mu­lá­ře níže a za­slá­ní na stepkovaka@ms46.plzen-edu. cz nej­poz­dě­ji do pon­dě­lí 29.6.2020.

Dě­ku­ji.

Ka­ro­lí­na Štěpková
ře­di­tel­ka školy

 

Vrá­ce­ní Pře­plat­ku školného

MENU