46. mateřská škola Plzeň

Vánoční focení

 23.11.2020

Vá­že­ní rodiče,

v pá­tek 27.11.2020 pro­běh­ne vá­noč­ní fo­ce­ní Va­šich dě­ti­ček od 8,00hod. na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va a od 10,00hod. pro dě­tič­ky z Li­dic­ké ul. Více in­for­ma­cí na třídách.

 

MENU