46. mateřská škola Plzeň

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

 17.07.2020

Vá­že­ní rodiče,

byla Vám ode­slá­na plat­ba za mě­sí­ce bře­zen a du­ben. Kdo ne­na­stou­pil v květ­nu či červ­nu ješ­tě ob­dr­ží v ná­sle­du­jí­cích dnech plat­bu za tyto měsíce.

 

Dě­ku­ji za trpělivost

MENU