46. mateřská škola Plzeň

ZÁPISY DO MŠ pro školní rok 2020/2021

 03.04.2020

Vá­že­ní uchazeči,

veš­ke­ré in­for­ma­ce k zá­pi­sům do MŠ na škol­ní rok 2020–21 a všech­ny ak­tu­ál­ní změ­ny na­jde­te na od­ka­zu: www.mszapis.plzen.eu

MENU