46. mateřská škola Plzeň

Lištičky Veverky

Znovuotevření Lidické

 04.12.2020

Vá­že­ní rodiče,

 

dnes mě kon­tak­to­va­la KHS, že jsou všech­ny děti i do­spě­lí ne­ga­tiv­ní. Před­běž­ně po­tvr­di­li ob­no­ve­ní pro­vo­zu od úte­rý 8.12.2020.

Ješ­tě vše po­tvr­dím v pon­dě­lí, až do­sta­nu ofi­ci­ál­ní vyjádření.

Jsem moc ráda, že jsou všich­ni v pořádku.

 

Ka­ro­lí­na Štěp­ko­vá, ře­di­tel­ka školy

MENU