46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Aktiv

 27.08.2020

Sr­deč­ně zve­me všech­ny ro­di­če na pra­vi­del­ný za­ha­jo­va­cí ak­tiv, kde si řek­ne­me shr­nu­jí­cí in­for­ma­ce o škol­ním roce 2020/2021.

Na pra­co­viš­ti Li­dic­ká ak­tiv pro­běh­ne dne 3.9. od 16.00h (I. tř. Ve­ver­ky) a od 16.30h (II. tř. Lištičky).
Na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va ak­tiv pro­běh­ne dne 7.9. od 16h (pro obě třídy).

 

Po dlou­hé pau­ze se tě­ší­me na setkání. 

Krás­ný zby­tek léta pře­je ko­lek­tiv 46. MŠ. “

MENU