46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Důležité sdělení

09.09.2020

Vá­že­ní ro­di­če, vzhle­dem k no­vým opat­ře­ním Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro­sí­me všech­ny ro­di­če, aby od zítř­ka, tj. 10.9.2020 měli při vstu­pu do…

Celý článek

Pro všechny

Aktiv

27.08.2020

Sr­deč­ně zve­me všech­ny ro­di­če na pra­vi­del­ný za­ha­jo­va­cí ak­tiv, kde si řek­ne­me shr­nu­jí­cí in­for­ma­ce o škol­ním roce 2020/2021. Na pra­co­viš­ti Li­dic­ká…

Celý článek

MENU