46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Důležité sdělení

 09.09.2020

Vá­že­ní rodiče,

vzhle­dem k no­vým opat­ře­ním Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro­sí­me všech­ny ro­di­če, aby od zítř­ka, tj. 10.9.2020 měli při vstu­pu do MŠ za­kry­tá ústa a nos.
Dětí a pe­da­go­gů se toto na­ří­ze­ní pro­za­tím netýká.

Dě­ku­ji.

 

Ka­ro­lí­na Štěpková
ře­di­tel­ka školy

MENU