46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Potvrzení o výši vynaložených výdajů pro rok 2021

 19.01.2022

Vá­že­ní rodiče,

 

po­tvr­ze­ní pro da­ňo­vé úče­ly mů­že­te vy­zve­dá­vat na pra­co­viš­ti Fi­bi­cho­va u tříd­ních učitelek.

 

Ka­ro­lí­na Stras­ser, ře­di­tel­ka školy

MENU