46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Provozní doba v letních měsících

 08.06.2021

Upo­zor­ňu­je­me ro­di­če, že po do­ho­dě se zři­zo­va­te­lem bude let­ní prázd­ni­no­vý pro­voz od 6:15 do 16:00 hodin.

MENU