46. mateřská škola Plzeň

Pro všechny

Vánoční focení pro rok 2019

 15.11.2019

Ve stře­du 20. 11. 2019 pro­běh­ne vá­noč­ní focení.

Pro­sí­me, při­veď­te děti nejdéle do 7:50 (Fi­bi­cho­va do 7:50, Li­dic­ká se fotí jako dru­há) a v ob­le­če­ní, ve kte­rém se bu­dou fotit.

Pro­sí­me, aby měly děti jed­no­ba­rev­né ob­le­če­ní bez vel­kých ná­pi­sů. Dle in­struk­cí z le­tá­ku na nástěnkách.

MENU