46. mateřská škola Plzeň

AKCE PROSINEC 2020

 

MLADŠÍ + PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

1.12.(ÚT) – ANGLIČTINA

2.12.(ST) – PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU

4.12.(PÁ) – ČERT A MIKULÁŠ V MŠ – do­po­led­ne bez rodičů

8.12.(ÚT) – ANGLIČTINA

10.12.(ČT)-LOGOPEDIE – s se­bou notýsky

15.12.(ÚT)-ANGLIČTINA

17.12.(ČT)-VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ – do­po­led­ne bez rodičů

                   (děti mo­hou při­nést do MŠ tro­chu cukroví)

23.12.–3.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 

                 

Pro­sí­me, sle­duj­te ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce v médiích. 

Brus­le­ní je za­tím po­za­sta­ve­no!! Jakmi­le se si­tu­a­ce zlep­ší a pus­tí nás na sta­di­on, bu­de­me Vás informovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU