46. mateřská škola Plzeň

AKCE ZÁŘÍ 2022

 

1.9.(ČT) –  AKTIV PRO RODIČE – 16:00hod

 19.9.(PO) – Me­zi­ge­ne­rač­ní a dob­ro­vol­nic­ké cen­t­rum TOTEM – tvo­ře­ní se se­ni­o­ry v MŠ 9:00

 20.9.(ÚT) – SEZNAMOVACÍ AKCE V MŠ – od 16hod

 21.9.(ST) – CVIČENÍ S HANKOU (zum­ba, mi­ni­ae­ro­bic) 10:00hod, vybí­rá­me 80Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU