46. mateřská škola Plzeň

AKCE ZÁŘÍ 2022

 

6.9.(ÚT) – AKTIV PRO RODIČE – 16:00hod

 8.9.(ČT) – PLAVÁNÍ – nut­ný pří­chod do 7:45hod

 13.9. – SPORTUJEME S VIKTORKOU – pou­ze pro před­škol­ní děti. S se­bou: spor­tov­ní ob­le­če­ní a obuv, ba­toh, pití

15.9. –  PLAVÁNÍ

 19.9.(PO) – Me­zi­ge­ne­rač­ní a dob­ro­vol­nic­ké cen­t­rum TOTEM – tvo­ře­ní se se­ni­o­ry v MŠ 9:00

 20.9.(ÚT) – STAVITEL MĚSTA – Malá tech­nic­ká uni­ver­zi­ta, Pro­jekt hra­zen ze Ša­b­lon III.

                       SEZNAMOVACÍ AKCE V MŠ – 16h, odpo­led­ne s ro­di­či na za­hra­dě MŠ

 21.9.(ST) – CVIČENÍ S HANKOU (zumba,miniaerobik)–10:00hod, vy­bí­rá­me 80Kč

 22.9.(ČT) – PLAVÁNÍ

 29.9.(ČT) – PLAVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

MENU