46. mateřská škola Plzeň

AKCE ÚNOR 2020

 

4.2.(ÚT) – ANGLIČTINA                                                                                                 

5.2.(ST) – LOGOPEDIE – (S se­bou: no­tý­sek)                                             

6.2. (ČT ) – BRUSLENÍ

10.2.(PO) – SPORTOVNÍ HRY MŠ – Pou­ze před­škol­ní děti

                   – nut­ný pří­chod do 7:20hod!!!

                   – od­chod z MŠ v 7:30h – Ak­ti­vi­ty Cen­t­rum Kra­šov­ská

                   – s se­bou: ba­toh, cvi­čeb­ní úbor (tri­ko, tep­lá­ky nebo kraťa­sy, spor­tov­ní obuv), pití

11.2.(ÚT) – ANGLIČTINA

12.2.(ST ) – 9:00 NÁVŠTĚVA V BZŠ (1.třída) – před­škol­ní děti – ne­ko­ná se

                 – 16:30 SCHŮZKA RODIČŮ SE ZÁSTUPCI ŠKOL

13.2.(ČT) – BRUSLENÍ

14.2.(PÁ) – LOGOPEDIE – S se­bou: no­tý­sek

17.2.(PO) – KARNEVAL V MŠ – do­po­led­ne bez ro­di­čů

                     – děti mo­hou při­jít v li­bo­vol­ných mas­kách

18.2.(ÚT) – ANGLIČTINA

19.2.(ST) – POHÁDKA V MŠ – „CIRKUSÍČEK“ – 55 Kč

                   + 40 Kč (po­hád­ka bře­zen – 9.3.)

20.2.(ČT) – BRUSLENÍ

24.2.(ST ) – 9:00 NÁVŠTĚVA V BZŠ (1.třída) – před­škol­ní děti 

25.2.(ÚT) – ANGLIČTINA

27.2.(ČT) – BRUSLENÍ

                 – LOGOPEDIE – S se­bou: no­tý­sek

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU